xo porn
sex movies jaxton and sexy blonde tranny aubrey kate love ass fucking.
porndawn.pro sex

Pedofili Nedir, Ne Değildir?

2 2.078

Epeyce zamandır mizah dergisi almıyordum. Günlerden bir gün, canım çekti demek ki, İstanbul Kadıköy İskelesindeki bir büfeden 2 tane aldım; bir Uykusuz ve bir de Bayan Yanı. Bayan Yanı’nda (2016 – 05) Prof. Dr Şengül Hablemitoğlu tarafından kaleme alınmış bir yazı vardı, başlığı da buydu; pedofili nedir, ne değildir? Binkelam için bu aralar özellikle gündemde olan bu konu hakkında bilgilendirici bir yazı yazmanın iyi olacağını düşündüm.

Yazıyı copy – paste yapıp altına kaynak belirtsem de olurdu ama siteme hiç kopya yazı koymamak niyetindeyim. O yüzden bu yazıyı kendi ifademle yeniden oluşturmaya karar verdim. Okuyacağınız bilgi ve fikirlerin kaynağı HAE (Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü) kurucu direktörü Şengül Hanım’dır.

Pedofili ne demektir

Pedofili, yetişkin bir bireyin ergenlik öncesi dönemdeki, genel olarak 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik cinsel duygular beslemesi, cinsel fanteziler kurması, bu yaş grubundaki çocukların karşısında cinsel olarak uyarılması olarak tanımlanır. Pedofil bireyler aynı zamanda bu duygular çerçevesinde birtakım eylemlerde bulunan ve en az 6 ay boyunca bu durumu, bu duyguları yaşayan kişilerdir.

Cinsel suçlar kategorisinde tüm dünyadaki en önemli suçlardan biri olan pedofilinin bir suç mu, yoksa hastalık mı olduğu konusu yıllardır tartışılmaktadır. Pedofili bunların her ikisidir; hem bir suç, hem de cezai indirim almaması gereken ve tedavisi hiç kolay olmayan bir sapkınlıktır. Psikolojik açıdan sağlıklı olan bir insanın pedofil olması söz konusu değildir. Pedofili kapalı toplumlarda daha çok yaşanır fakat olaylar genellikle bir şekilde gizlenir, ortaya çıkmaz; bu yüzden oran olarak olduğundan az görünür.

Pedofil Bireylerin Özellikleri Nelerdir?

*Pedofili birdenbire ortaya çıkan bir rahatsızlık değildir, çoğu pedofil, çocuklara yönelik cinsel duygularının ergenlik döneminde ortaya çıktığını belirtmiştir.

*Pedofiller ergenlik çağına gelmemiş çocuklara dönük cinsel dürtülerinin ve bu dürtülerin etkisiyle yaptıkları şeylerin yanlış olduğunu düşünmemeleri yönünden diğer çocuk cinsel istismarcılarından farklıdırlar. Ayrıca bu normal dışı dürtü ve davranışlarının kendi iradeleri dışında geliştiğine inandıklarından kendilerini kurban pozisyonunda görür ve yaptıklarından ötürü pişman olmazlar.

*Pedofil bireyler yaptıklarının toplum ve kanunlar nezdinde reddedilecek şeyler olduğunun farkındadırlar ve resmi makamlar karşısında ifade vermeleri gerektiğinde yaptıklarını kabul etmez, hapse düşmemek için suçlamaları yalanlama yoluna giderler. Suçlu oldukları ispatlansa bile kendilerine haksızlık yapıldığını, karşılarındaki çocuk tarafından yanlış anlaşıldıklarını, niyetlerinin çocuğu eğitmek veya sevmek olduğunu, zarar vermek değil masum bir ilgi göstermek niyetinde olduklarını, çocuğun durumu olduğundan farklı – kötü gösterdiğini iddia ederler.

Durumu mantıklı göstermeye çalışır, küçümseyen veya inkar eden ifadeler kullanır, suçu reddederek kendilerini suçlayanlara, örneğin çocuğun ailesine veya doktora karşı saldırgan davranışlarda, karşı ataklarda bulunurlar. Kendilerini sarılmak, okşamak vb. davranışların suç olmadığı iddiasıyla savunmaya çalışırlar.

*Pedofillerin çocuklara yönelik sapkın davranışları tesadüfi değildir, bir plan çerçevesinde harekete geçerler.

*Savunmasız, ihmal edilen, sevgi ve ilgi açlığı çeken, anne babası boşanmış veya vefat etmiş çocukları özellikle tercih ederler.

*Pedofil kişiler sır saklayabileceğine inandıkları çocuklara yaklaşmayı tercih eder, kurban olarak seçtikleri çocukları sır sakladığı için ödüllendirirler.

*Genelde erkek çocuklarına yaklaşmayı tercih ederler. Bunun sebebi erkek çocukların başlarına gelenleri açık etmekten özellikle ve çok fazla çekinmesidir.

*Pedofiller çocukları farklı şekillerde istismar ederler.  Bir çocuğu soyarak izlemek veya çocukların önünde soyunmak ya da mastürbasyon yapmak gibi çocuğa doğrudan yönelmeyen eylemlerde de; penetrasyon (Penisin vajene veya makata girmesi, cinsel birleşme, içine girme, nüfuz etme vb.) çocuğa cinsel organla temas etme, oral seks gibi davranışlarda da bulunabilirler. Fakat çoğunlukla tam bir penetrasyondan kaçınırlar çünkü bu çocuğun canını acıtacak, onun korkup kaçmasına yol açacaktır.

*Pedofil bireyler çocukları zor kullanarak istismar etmezler. Seçtikleri çocuğu alıştırır, duyarsızlaştırır, olup biteni normal görecek hale getirmeye çalışırlar.

*Pedofiller önceleri ve uzun bir süre boyunca yetişkinlere cinsel ilgi duyan, sonradan bu yönden çocuklara yönelen kişiler değillerdir. Her zaman çocuklara karşı cinsel ilgi duyarlar, yetişkinlere karşı böyle şeyler hissetmezler. Fakat evlenip çocuk sahibi olurlar, çünkü topluma uyumlu görünmek isterler.

*Ceza alan pedofiller, tedbirsiz bir şekilde topluma geri dönmelerine meydan verilmesi halinde aynı istismarı tekrarlarlar.

*Pedofiliyi diğer çocuk istismarlarından ayıran şeylerden biri de kişinin stres, işsiz kalmak, alkol eğilimi gibi durumların ardından pedofil olması gibi bir durumun söz konusu olmamasıdır.

pedofili nedir ne değildir

Pedofili eğilimli bireyler yaş grubu, etnik köken, meslek veya inanç açısından kategorize edilemezler. Araştırmalara göre pedofiller çoğunlukla istismara uğrayan çocukların uzak akrabaları veya komşularıdır. Bir kişide böyle bir eğilimin olduğu kolaylıkla anlaşılamaz. Bir çocuğu sevmekte olan bir pedofilin gerçek duygularını anlamak çok zordur. Çocuk pornografisiyle ilgilenen veya çocuklara kuşku uyandırıcı bir şekilde yaklaşan birinin uzun süre dikkatle izlenmesi gerekir.

Pedofilinin psikiyatri kitaplarında yer alması gereken bir hastalık olup olmadığı konusu halen tartışmalıdır. Aslında pedofilinin kriminal olarak sınıflandırılması gerekmektedir. Zira çocuklara yönelik olarak işlenen ve geniş bir yelpazede ortaya çıkan cinsel suçlar söz konusudur. Psikiyatrlar pedofilinin şizofreni vb. zihinsel hastalıklarla aynı kategoride yer almaması gerektiğini, sadece adli bir kavram olarak ele alınması gerektiğini düşünmektedirler.

Pedofillerin takip edilmesini zorlaştıran etkenlerden biri ortada belli bir sosyo – ekonomik duruma, eğitim seviyesine veya yaş gurubuna işaret eden bir durum olmamasıdır. Ayrıca pedofiller kurbanlarını büyük bir ustalıkla sessizleştirebilmektedirler. Bu da pedofili vakalarının gerçek oranlarının tespit edilememesine yol açmaktadır. Bu konuda birçok araştırma yapılmış olmasına karşın pedofili net bir şekilde aydınlatılmış bir sapkınlık türü değildir.

Ülkemizde çocuklara ve kadınlara toplumsal bakış açısı ile sosyal politikaların ve uzman adli kadroların yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda sorun daha da çapraşık bir hal almaktadır. Caydırıcı olmayan, hatta bazen cesaret veren yargı kararlarından dolayı bu topraklarda yaşayan çocuklar ciddi bir tehdit altındadırlar.

 

Pedofili Konusunda Ne Gibi Düzenlemeler Yapılabilir?

*Pedofili hakkında bilgi sahibi olan, tanı koyabilecek, pedofiliyi başka istismar vakalarından ayırabilecek kapasitede adli ve medikal uzmanlar yetiştirilmelidir.

*Pedofiliyle ilgili, pedofiliyi net bir şekilde kabul eden ve ağır cezai yaptırımlar getiren yasalar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

*Pedofili eğilimi olan kişiler tanımlanmalı, tanınmalı, izlenmeleri ve ceza almaları yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.

*Modacılar küçük kız çocukları için çekici, kadınsı bir havası olan kıyafetler tasarlıyorlar, çocuk bedenlerinin reklam amacıyla kontrolsüzce kullanılması söz konusu, bloggerlar, anne babalar sosyal medya platformlarında çocuklarının mahrem pozlarını paylaşıyorlar. Yaşlarının ötesinde bir havaya bürünmüş çocukların fotoğrafları, yarı çıplak çocuk bedenleri pedofiliyi teşvik eder, bunun kabul edilmesi gerekir. Henüz ergen olmamış bikinili bir kız çocuğu örneğin, normal bir yetişkinde hiçbir cinsel duygu uyandırmaz. Fakat pedofiller normal insanlar değildir.

*Kastrasyon (Kısırlaştırma, hadım etme) işlemi 2 şekilde yapılabilmektedir; kimyasal kastrasyon ve medikal kastrasyon. Kimyasal kastrasyonda sadece üreme fonksiyonu durdurulurken, medikal kastrasyonda cinsel istek de yok edilebilmektedir.

Pedofillerin eylemlerini tekrarlamalarını önlemenin yolu onlara hem cinsel faaliyette bulunmalarını imkansız kılan, hem de cinsel istek duymalarını engelleyen bir müdahalede bulunmak olabilir. Bunun tabii ki adli ve medikal bir model çerçevesinde, uzman kadroların oluşturulmasından sonra yapılması gerekir. Dünyada pedofilleri durdurmak için alınan önlemlerin ülkemizde de uygulanması Türkiye’yi çocukların daha güvenli bir şekilde yaşayacağı bir yer haline getirebilir.

*İnternet kullanımının yaygınlaşmasının pedofili vb. ağır cinsel suçların tetiklenmesinde belli bir rolü olduğu inkar edilemez. Pornografiye karşı dünya çapında yoğun bir savaş verilmesine karşın baskınlarda ele geçirilen bu tarz görsel dökümanların yüzde 40’ı çocuk pornografisiyle ilgilidir. Yalnızca ABD’den internete günde 20 bin kadar çocuk pornografisi içeren döküman servis edilmektedir.

AB ülkeleri bu açıdan sıralandığında ülkemiz maalesef ikinci sıradadır. Bu yüzden, bu sorunun halledilmesi için bütün dünya ülkeleri işbirliği yapmalıdır.

*Pedofili kurbanı olan çocukların rehabilitasyonu çok önemli bir konudur. Zira, pedofiliye maruz kalıp da yeterince ciddi bir tedavi görmeyen çocukların yetişkinlik çağında pedofili eğilimi göstermesi riski vardır. Bu noktada çocuğun asla suçlu olmayıp mağdur durumda olduğu kesinlikle unutulmamalı ve istismar edilen çocuğun ailesi de tedavi programı kapsamına alınmalıdır.

2 Yorumlar
  1. derya soygül

    Çok tedirgin oldugum bir konu. Faydali bilgiler için tesekkürler canim.

    1. Hilal Uslu

      Ben de bilgi sahibi olunması gereken bir konu olduğunu düşünerek yazdım. Aklımda yoktu aslında, bir mizah dergisini okurken karar verdim, okumanın faydaları işte. = ) Ziyaret için teşekkürler, yine bekleriz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

chubby hairy slut toys her fuck hole.fapgosu.com
xxxhdfire.com flexi teen doll anal fucked.