Rüyada Köpek Görmek

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rüyada köpek görmek belli bir kişilik tipine yorumlanır. Bu rüya genel olarak ahlak kurallarına pek saygısı olmayan, zevk ve sefa düşkünü, çekinmeden günah işleyebilecek bir kişiliğe işaret eder.

Rüyada görülen köpek havlıyorsa bu durum o kişinin fenalıkta kendini aşacağına, genelde olduğundan daha da kötü davranışlar sergileyeceğine yorumlanır.

Rüyasında köpekleri öldürdüğünü gören bir kişi düşmanına karşı bir galibiyet kazanacağını umabilir. Rüyanızda bir köpek tarafından ısırılır veya tırmalanırsanız, size düşman olan bir kişiden; bu ısırık veya tırmalama yüzünden duyduğunuz acı oranında bir kötülük göreceksiniz demektir. Bu sıkıntı ve musibet size yakın kimselerden, hizmetinizi gören insanlardan veya bir dostunuzdan da gelebilir.

Çoban köpeği görmek veya bir çoban köpeğine sahip olmak mal-mülk ve menfaate; adi bir ev köpeği görmek acımasız bir düşmana yorumlanır.

Rüyada görülen tazı köpeği kuvvetin ve düşmana karşı galip gelecek olmanın sembolüdür.

Saltanat ve memuriyet ehli olan bir kişi rüyasında av köpeği-tazı cinsinden bir köpek görürse bu rüya onun bir şehrin valisi olabileceğine delalet eder.

Av köpeği rızık ve berekete; yüceliğe de yorumlanır. Koyun köpeği ise bir erkeği eşi, çocukları, komşuları bakımından kıskanan bir kimseye delalet eder.

Rüyada köpek yavrusu görmek sevimli bir çocuğa yorumlanır. Yavru köpek beyazsa çocuğun bir mümin olacağı, siyahsa ailenin reisi pozisyonuna geleceği rivayet edilir. Bazı yorumculara göre köpek yavrusu akılsız bir kimsenin önemsemediği, bir kenara attığı bir kaybıdır.

Rüyada dişi köpek görmek kötü davranışlar sergileyen inatçı bir kavmin veya milletin mensubu olan adi bir kadına yorumlanır. Bu rüya bazen de üreme bakımından bereketli bir nesle mensup ve kocasını koruyup kollayan bir kadına da işaret eder.

Rüyasında köpeklerle beraber havladığını gören kişi arzuladığı şeylere ulaşacağını umabilir.

Bir dini tabirciye göre rüyada köpek görmek 4 anlama çekilebilir: Alçakça davranışlar sergileyen bir düşman, gözü doymayan bir zengin, ispiyoncu ve cahil bir kişi ve çirkin işler yapan bir alim.

Rüyada bir köpeğin bir diğeri üzerine havladığını görmek; diğeri aleyhinde kötü şeyler söyleyen birinin varlığına yorumlanır.

Siyah bir köpeğin uluması humma hastalığına işaret eder.

Köpek eti yemek düşmana karşı bir galibiyet kazanmaya ve onun varlığını yemeye, köpek sütü içmek korlu ve telaş duygusu uyandıracak olaylara yorumlanır.

Köpek rüyası bazen küfre, yalana,  Allah’ın Ahmet ve bereketinden umudu kesmeye de yorumlanır.

Rüyada süs köpeği görmek sevinç ve gurura; kuduz köpek görmek bir düşmanın varlığına delalet eder.

Rüyasında bir köpeğe ekmek verdiğini gören kişinin rızkı genişler. Köpeğin salyasının üzerine bulaştığını gören kişi kötü bir haber alabilir.

Rüyada av köpeklerinin ava çıktığını görmek kişinin yapacağı bir hareketin, bir işe delalet eder. Bu rüya bütün insanlar için hayra yorumlanır. Av köpeklerinin avdan döndüklerini görmek ise işsizliğe ve feryat figan etmemeye yorumlanır.

Bir erkek rüyasında evi koruyan köpekler görürse bu rüyayı eşinin, evinin ve eşyalarının emniyet altında olduğuna yorumlayabilir. Aynı rüya bir kadın tarafından görüldüğünde hastalığın artmasına, zarar görecek olmaya, bazı eşyaların eksilme ihtimaline işaret eder.

Rüyada dişi ev köpeklerinin yürüdüklerini görmek kötü insanlardan gelecek ve zarar verecek hileli davranışlara yorumlanır. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görmek muhtemel hastalık, zarar ve kayıpların alametidir.

Rüyada oynatmak, birbiriyle çekiştirip boğuşturmak amacıyla kullanılan, bunun için beslenen köpekler görmek ferah, keyifli, sefalı bir hayata yorumlanır. Bu tip köpeklerin başına kötü bir şey gelmesi ise üzüntü ve kedere, o sefalı hayatın elden gideceğine yorumlanır.

Köpek genel olarak zevk ve sefa düşkünü bir kişiliğe; ev köpeği ise zalim, acımasız bir düşmana yorumlanır. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görmenin bir hastalığa yakalanacak veya zarara uğrayacak olmaya, bazı eşyaların elden gideceğine işaret ettiği söylenir.

Tazı köpeği güçlü, rakibine veya düşmanına karşı galip gelebilen fakat insani duygulardan yoksun ve adi birine yorumlanır.

Bir kimse rüyasında kendisinin köpeğe dönüştüğünü görürse bu rüya Allah’ın önce ona büyük, önemli bir konuda ilim öğreteceğine ve kendisi ilim sahibi olmaktan dolayı kibirlendiği için verdiği ilmi geri alacağına yorulur.

Rüyasında kendisine köpek aldığını gören kimsenin başkalarıyla güzel muhabbetler kuracağı rivayet edilir.

Köpek tarafından ısırılan kişi iyi bir arkadaşından dolayı sıkıntılı bir durum yaşayabilir.

Köpekleri öldürdüğünü gören kimsenin düşmanlarına galip geleceği rivayet edilir.

Kişi kendisini köpeklerle beraber ulurken veya havlarken görürse bu rüya onun arzularının gerçek olacağına ve güven içinde olacağına yorumlanır.

Bir tabire göre rüyada köpek görmek 4 noktaya işaret eder: Düşmanlık, ispiyoncu insanlar, söz sahibi açgözlü kişi ve kötü huyları olan alim veya hizmetçi. Köpek leşi görmek ise hastalık ihtimaline, üzüntü verici olaylara ve gurbete çıkacak veya zahmet verici şeyler yaşayacak olmaya yorumlanır.

Bir başka yoruma göre av köpeği azla yetinebilen bilge bir kimseyi, evcil köpek açgözlü bir düşmanı sembolize eder.

Bir kimse rüyasında bir köpeğin kendisinin başına idrarını yaptığını görürse bu rüya o kişinin sahip olduğu şeylerin elinden alınacağına, şansının kapanacağına ve hakir görüleceğine yorumlanır.

Köpek rüyası bazen alçak karakterli ama şefkat duygularına da sahip bir düşmana yorumlanır. Rüyanızda dişi köpek görürseniz bunu alçak tabiatlı bir kadın olarak düşünebilirsiniz. Evine dişi bir köpek geldiğini gören kişinin alçak bir kadınla evleneceği rivayet edilir.

Rüyasında bir köpeğin kendisine doğru havladığını gören kimsenin bu rüyası onun düşmanından çirkin, kötü bir söz duyacağına yorumlanır. Bir köpek tarafından ısırılan kişi ise düşmanından zarar görebilir demektir.

Bir köpeğin salyasının kıyafetlerinize bulaştığını görürseniz bu rüya düşmanınızın size verdiği zararlardan dolayı bıkkınlık ve yılgınlık duyacağınıza yorumlanır. Elbiseleri bir köpek tarafından parçalanan kimsenin mal varlığının azalacağı rivayet edilir.

Rüyasında bir köpeğin kendisine yaslandığını gören kimsenin bu rüyası onun alçak bir düşmanına güveneceğine yorumlanır. Bir köpeği ekmekle beslediğini gören kişinin rızkının artacağı rivayet edilir. Rüyasında köpek sütü içtiğini gören kişinin bu rüyası onun büyük bir korku ve düşmanıyla husumet yaşayacağına yorumlanır.

Rüyanızda bir köpeğin sizden kaçtığını görürseniz bir düşmanınızın da tıpkı o köpek gibi sizden çekineceğini ve uzaklaşacağını düşünebilirsiniz.

Bir köpeğin kendisinin elbiselerine asıldığını gören kimsenin bir sıkıntı yaşayacağı rivayet edilir.

Av köpeği, düşmanca duygularını açık eden bir kimseye yorumlanır.

Rüyasında bir köpekle beraber avlandığını gören kişinin düşmanıyla bilimsel konularda tartışmaya gireceği ve bu tartışmalardan çıkar elde edeceği rivayet edilir. Rüyanızda bir av köpeğinin sizden uzaklaştığını görürseniz bunu size faydası dokunan bir düşmanınızın sizden uzaklaşacağına yorabilirsiniz.

Rüyada siyah köpek görmek bir dostun ihanetine uğrama ihtimaline, beyaz köpek görmek rüya sahibinin gönlüne göre biriyle tanışacağına yorumlanır. Rüyasında ölü köpek gören kişinin çevresinde ona düşmanlık güden birileri olduğu rivayet edilir.

Köpekle oynamak bir sıkıntı yaşama ve zarar görme ihtimaline, bir köpeğin saldırısına uğramak kişinin tedbirli davranması gerektiğine yorumlanır. Rüyada görülen kuduz köpek rüya sahibinin birisinden gereksiz yere korkacağını simgeler.

Rüyanızda sakin bir köpek görürseniz size karşı sinsice bir tuzak hazırlandığını düşünebilirsiniz. Rüyada görülen ısırgan bir köpek kişinin bir suçlamayla karşı karşıya kalacağının alametidir.

Rüyada bir av köpeğini avlanırken gören kişinin bu rüyası onun düzensiz bir hayatı olduğuna yorumlanır. Rüyasında bir köpeği birinin üzerine doğru kışkırttığını gören kişinin düşman kazanacağı rivayet edilir. Birinin bir köpek tarafından ısırıldığını görmek hastalığa, uluyan bir köpek görmek tehlikeye yorumlanır.

Rüyasında köpek havlaması duyan kişinin bir tehlike içinde bulunduğu ve dikkatli davranması gerektiği rivayet edilir.

Birbiriyle boğuşan çok sayıda köpek miras sebebiyle ailevi çekişmeler yaşanacağına yorumlanır.

Havlayan köpekler rüya sahibinin çevresinde kötü amaçlı kişiler olabileceğinin alametidir. Rüyanızda köpeklerin insanlara havladığını görürseniz çok tedbirli ve serinkanlı davranmaya dikkat etmelisiniz.

Köpek rüyası bazen bekçiye ve biat eden bir kimseye de yorumlanır.

Rüyada görülen köpek genel olarak zevk ve sefaya düşkün bir kişiliğe, insanın buyurgan yönüne, hal ve hareketleri hoş olmayan bilge bir kimseye işaret eder. Havlayan köpek şirret, gürültücü, fazla tamahkar bir insanı sembolize eder. Köpek yavrusu sevimli bir çocuktur veya ahmak bir insanın kaybıdır.

Ev köpeği acımasız bir düşmandır veya sadık olmakla beraber alçakça davranışları da olan bir bekçi veya yardımcıdır.

Rüyada görülen av köpeği elde edilecek birtakım çıkarlara yorumlanır. Rüyanızda bir köpek sizi ısırır veya tırmalarsa bir düşmanınızdan zarar göreceksiniz veya sağlığınız bozulacak demektir.

Kişi rüyasında elbiselerinin bir köpek tarafından yırtıldığını görürse ahmak bir insanın o kişi hakkında dedikodu yapacağı rivayet edilir.

Rüyada köpek öldürmek düşmana karşı galip gelecek olmayı simgeler, köpeklerle beraber havlamak ise kişinin amacına ulaşacağının alametidir.

Rüyasında kendine köpek aldığını gören kişinin başka insanlarla güzel muhabbetler yapacağı, köpek tarafından ısırılan kimsenin iyi bir arkadaşı yüzünden bir sıkıntı yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyanızda havlayan bir köpek görürseniz yakın dostlarınızın tavsiyeleri üzerinde düşünmeli ve bu tavsiyeleri dikkate almalısınız; bu rüya bu konuda bir uyarıdır. Sevimli bir köpeğin elinizi yalaması şansınızın açık olacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyasında bir köpeğin yatağına, yemek kabına veya herhangi bir eşyasına işediğini görürse bu rüya onun eşi tarafından aldatılıyor olabileceğine yorumlanır.

Rüyada Köpek Görmek / Psikolojik Yorumu:

Rüyada köpek görmek sadakat, koruma, sezgi ve cömertlik duygularına yorumlanır. Köpek rüyası yaşamınızda ilerlemek ve başarılı olmak için güçlü, sağlam değerler ve iyi niyetli yaklaşımlar sağlayacağınıza da işaret eder. Bu rüya ihmal ettiğiniz, varlığını unuttuğunuz, üstünde durmadığınız bir becerinizle de ilişkilendirilir.

Köpeği gördüğünüz yer veya köpeğin durumu sizin veya çevrenizdeki kişilerin içinde olduğunuz durumları ve sahip olduğunuz nitelikleri simgeler. Evde görülen köpek aile bağlarına işaret eder; rüya sahibinin ailesine düşkün, iyi bir insan olduğuna yorumlanır. Bu rüya kişinin kendisi ve ailesiyle ilgili konularda doğru davranmak, doğru kararı vermek açısından endişelenmesine gerek olmadığını; başkalarının alacağı karar hakkında ne düşündüğünün önemli olmadığını da simgeleyebilir.

Bahçede köpek görürseniz hayallerinize yakın bir zamanda kavuşacağınızı umabilirsiniz.

Hasta veya üşüyen bir köpek görmek reel hayattaki sadakatle ilişkilendirilir. Bu rüya yaşadığınız bir olay veya gördüğünüz bir davranış nedeniyle bilinç altınızda size köpekmişsiniz gibi davranıldığı hissini taşıyor olabileceğinize de işaret eder.

Hüzünlü bakışları olan, üzüntülü görünen bir köpek çevrenizde mutsuz, size kırılmış arkadaşlarınız olduğuna işaret eder.

Neşeli, keyifli, zıplayıp oynayan bir köpek canınızı sıkan durum ve olaylardan, aşırı titizliğinizden, somurtkanlığınızdan kısa bir süre sonra kurtulacağınıza yorumlanır.

Rüyada yaralı köpek görmek veya bir köpeğin yaralandığını görmekse etrafınızda büyük bir acı, ciddi bir endişe içinde olan bir dostunuz olduğunun ve onun sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunun simgesidir.

Rüyada uyuyan köpek görmek çevrenizdeki insanların, arkadaş ve ahbaplarınızın sizin daha aktif ve hareketli olmanızı, onlara daha çok zaman ayırmanızı beklediklerine yorumlanır.

Rüyada köpek beslemek, bir köpeğe yiyecek bir şeyler veya mama vermek rüya sahibinin gelişmiş bir karaktere sahip biri olduğuna yorumlanır. Rüyasında bir köpeği besleyip doyurduğunu gören birinin bu rüyası onun çok iyi bir ebeveyn olduğuna veya olacağına ve hayatı boyunca hep mutlu kalacağına yorulur.

Rüyada köpek maması görmek bu rüyayı gören kişinin zaman içerisinde ve bunun için çabaladıktan sonra bazı becerilerini geliştireceğini sembolize eder.

Rüyada bir köpeği sevip okşamak kişinin hayatında yeni zevkler oluşacağının, yeni sosyal aktiviteleri olacağının ve bazı topluluklara kabul edilme ihtimalinin sembolüdür.

Rüyada köpek sevmek rüya sahibinin çevresindeki insanların sevdiği ve görmekten zevk aldığı biri olduğuna da yorumlanır.

Rüyada köpekle oynamak kişinin ona en zor zamanlarda bile kendisinin yanında olacak dost ve arkadaşları olduğuna ve sıkıntısını, üzüntüsünü paylaşmak için onları aramaktan çekinmemesi gerektiğine yorulur.

Rüyada köpek gezdirmek, bir köpekle beraber yürüyüş yaptığını veya dolaştığını görmek kişinin gerçek hayatında ne gibi adımlar atacağı veya nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları barındırır. Bu rüya rüya sahibinin atacağı adımlar, yapacağı şeyler için ona destek olacak birilerine ihtiyaç duyduğunun da simgesidir.

Rüyada köpek gezdiren birini görmek rüya sahibinin amaçlarına ulaşmak için ne gibi yöntemler izleyebileceği konusunda örnek alabileceği bazı yakınları olduğuna yorumlanır.

Rüyada ağlayan köpek görmek, köpek ağlaması görmek veya ağlayan bir köpeğin sesini duymak rüya sahibinin etrafında kendisini negatif yönde etkileyen mutsuz, halinden memnun olmayan arkadaşları olduğuna yorulur.

Rüyada köpek kaybetmek, kişinin köpeğinin kaybolduğunu veya çalındığını görmesi gerçek hayatta bir dostluğun bitecek veya bir dostun kaybedilecek olmasının sembolüdür. Böyle bir rüya görürseniz durumunuzu bu açıdan gözden geçirmeli ve bunlara yol açabilecek bir hatanız varsa onu düzeltmeye çalışmalısınız.

Rüyada köpek aramak, kayıp köpeğini aramakta olduğunu görmek kişinin kaybettiği dostluğu kurtarmak, yeniden inşa etmek için çaba sarf ettiğine yorumlanır. Aranan köpeğin bulunması bu çabaların boşa gitmeyeceğine, yitirilen dostluğun geri kazanılacağına yorulur.

Rüyada kayıp köpek görmek, sahipsiz veya yalnız bir köpek görmenin yorumu sokak köpeği görmenin yorumundan farklıdır. Sokak köpekleri zaten sahipsiz köpeklerdir; burada kastedilen kimliği veya tasması olan, bir sahibi olup da sahibini kaybetmiş olan köpektir. Bu rüya bir dostunuzun size ihtiyaç duyduğuna ama şu veya bu sebeple sizi arayamadığına yorumlanır.

Rüyada uçan köpek görmek, bir köpeğin havada uçtuğuna tanık olmak rüya sahibinin bilinç altındaki düşüncelerin yüzeye çıkmakta olduğunun, kendisinin bu bastırılmış düşünce ve duygularla yüzleşip daha huzurlu ve rahat olmaya yatkın ve hazır olduğunun sembolüdür.

Rüyada köpekle birlikte uçmak kişinin gerçek yaşamında çelişki yaşadığını, bir türlü karara bağlayamadığı bir konuda doğru bir karar vererek başarı ve mutluluğa ulaşacağını simgeler.

Rüyada konuşan köpek görmek, bir köpekle konuşmak rüya sahibinin karakterindeki bazı kusurları örtbas etmeye veya alışkanlıklarını gizlemeye çalıştığının simgesidir.

Rüyada köpek havlaması duymak, köpek sesi işitmek kişinin somurtkanlığı ve aşırı titizliğinin çevresindekileri rahatsız ettiğine yorumlanır.

Rüyada köpek uluması duymak, uluyan bir köpek görmek dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu rüya önemli ve ikaz eden bir rüyadır; kişinin reel hayatında sevdikleriyle ilişkilerinin tehdit altında olduğuna ve bu konuda dikkatli olmak gerektiğine işaret eder.

Rüyada köpek öldürmek, bir köpeği öldürdüğünü görmek gerçek hayatınızda değer verdiğiniz biri tarafından görmezden gelinmiş, önemsenmemiş olduğunuza yorulur. Bu rüya kullanmadığınız, unuttuğunuz ya da varlığının farkında olmadığınız bir becerinize işaret ediyor da olabilir.

Rüyada ölü köpek görmek, köpek ölüsü veya leşi görmek rüya sahibinin bir ihanete uğrayacağına veya uğramış olduğuna ve hala bunun etkisinden kurtulamadığına yorumlanır.

Rüyada bir köpeğin öldüğünü görmek, bir köpeğin ölümüne tanık olmak reel hayatta bir arkadaşın (arkadaşlığın bitmesi veya bozulması şeklinde olmak üzere) kaybedileceğine veya içgüdülerdeki bir bozulmaya, içgüdü kaybına işaret eder. Rüyada köpekten korkmak da aynı şekilde yorumlanır.

Rüyada köpek dövmek; bir köpeğe vurduğunu veya tekme attığını görmek gerçek yaşamında başından geçen veya tanık olduğu bazı olayların rüya sahibinin saldırgan yönünün açığa çıkmasına ve kendisinin bu yüzden dostlarına, yakınlarına zarar verdiğine, onları üzüp kırdığına yorumlanır.

Rüyanızda bir köpeğe kötü davranan, onu döven veya işkence yapan birini görmeniz reel hayatınızda insani yönü zayıf, hasta ruhlu birileri olduğunu simgeler. Bu rüya sizi bu konuda uyanık davranmanız, bu insanlardan uzak durmanız gerektiği yönünde uyaran bir rüyadır.

Rüyada yavru köpek görmek rüya sahibinin yakınlarıyla ilişkili olarak yorumlanır. Rüyanızda bir köpek yavrusu görürseniz bu rüyayı çevrenizdeki bazı çocukların (çocuğunuz veya yeğeniniz gibi) sizinle daha çok birlikte olmak istediğine yormalı ve onlara daha çok vakit ayırmalısınız.

Rüyanızda köpek yavrularıyla oynadığınızı görürseniz reel hayatınızda farkında bile olmadan büyük bir sıkıntı, bir bela atlatmış olabilirsiniz demektir.

Rüyada yavru köpek sevmek veya bir köpeğin yavrusunu sevdiğini görmek rüya sahibine zarar vermek isteyen birinin bir sebeple bunu yapmaktan vazgeçtiğine yorumlanır.

Rüyada enik görmek oyunculuğu, kaygısız bir hayatı ve güçlü dostlukların artabileceğini simgeler.

Rüyada köpek ısırması görmek, bir köpek tarafından ısırıldığını görmek rüya sahibinin bir arkadaşı yüzünden bir sıkıntı yaşayacağına yorulur. Bu rüya kişinin ruh dünyasındaki bir iç çatışmaya işaret ediyor da olabilir.

Rüyanızda bir köpeğin birini ısırdığını görürseniz bu rüyanız gerçek hayatınızda karar alır veya seçim yaparken sadakatsizlikle ilgili bir endişe yaşadığınıza yorumlanır.

Rüyada köpek eti görmek rüya sahibinin büyük bir sıkıntı içinde olduğuna ve bu yüzden haram olmayan bir kazanç elde etmeye niyetlendiğine yorulur. Rüyada köpek eti yemek, köpek yediğini görmek rüya sahibinin reel hayatında yaptığı bir şey yüzünden vicdan azabı çekeceğinin veya cezalandırılacağının alametidir.

Rüyada köpek sütü görmek rüya sahibinin korkularından bir an önce kurtulmadığı takdirde umduğu başarılara kavuşmakta zorlanacağına, hatta ulaşamayacağına yorulur. İnsanın hayata dair kaygıları olması normal bir şeydir ama bunlar beyninizi istila eder ve sizi çok fazla etkilerlerse hedefinize varmanıza engel olurlar. Rüyada köpek sütü içmek rüya sahibinin kendisinde şiddetli bir korku uyandıracak yaşayacağına fakat bu olayı fazla zorlanmadan ve zarar görmeden atlatacağına yorumlanır.

Rüyada köpek saldırısı görmek, bir köpeğin saldırısına uğramak kişinin ekonomik sorunlar yaşadığına veya dostluğunun reddedileceğine yorumlanır. Bu rüya rüya sahibini iyi arkadaşlar edinmesi için uyarıyor da olabilir.

Rüyada başka bir hayvana saldıran, onu ısıran veya parçalayan bir köpek görmek rüya sahibinin gerçek hayatında hayatın bazı yönlerini dengeleme becerisinin azaldığına; kendisinin tereddüt, kızgınlık, endişe gibi duyguların yoğunlaştığı bir döneme girdiğine yorumlanır. Bu rüya uğranan bir sadakatsizlik karşısında duyulan öfkeyi simgeliyor da olabilir.

Rüyada Sibirya kurdu veya husky olarak tabir edilen köpek cinsini görmek bazı koruyucu güçlerin kişiye hayatta ilerlemesi için yardımcı olacağına yorumlanır.

Rüyada kangal köpeği görmek sadakat, yardımlaşma ve gerçek dostlukla ilişkilendirilir. Bu rüyayı gören kişinin reel hayatında taşıyamayacağı kadar ağır bir sorumluluğun, bir yükün altına girdiği ve bazı dost ve arkadaşları sayesinde üstlendiği sorumluluğun altından kalkabileceği rivayet edilir. Rüyasında kangal köpeğinin bir kutru boğduğunu gören kişinin bu rüyası onun dostlarının desteği sayesinde bir rakibi veya hasmı karşısında başarı kazanacağına yorulur.

Rüyada sokak köpeği görmek, sahipsiz köpekler görmek rüya sahibinin gerçek hayatında samimi dostları olmadığına ve dertlerini dinleyip sıkıntılarını paylaşacak dostlara ihtiyaç duyduğuna yorumlanır.

Rüyada Rottweiler cinsi köpek görmek güven, koruma ve cesaretle ilişkilendirilir. Rottweiler hırlıyorsa bu rüya kişinin bazı iç çatışmalar yaşadığına işaret eder.

Rüyada buldog görmek rüya sahibinin çevresinde kıymetini bilmesi gereken değerli dostlar olduğuna yorumlanır. Rüyada buldog saldırısı görmek ise kişinin arzuladığı şeylerin gerçekleşmesi için yalan yere yemin ederek ülkenin yasalarını çiğneyebileceğine yorumlanır.

Rüyada süs köpeği görmek uyarı olarak kabul edilir. Bu rüya kişiye geçici dostluklara, içten olmayan dost görünümlü yaklaşımlara karşı uyanık olmak gerektiğini hatırlatır.

Rüyada Alman kurdu, bir Alman çoban köpeği görmek koruyucu içgüdülere ve rüya sahibinin sinirlerinin ailesiyle ilgili bazı olaylardan dolayı bozulduğuna, onların güvenliği hakkında endişe duyduğuna yorumlanır.

Rüyada köpek yakalamak, bir köpek yakaladığını görmek kişinin işiyle ilgili kendisini çok sevindirecek bir haber alacağına yorumlanır.

Rüyasında bir köpeğin insana dönüştüğünü gören kişinin gerçek hayatında kişisel gelişim açısından önemli bir ilerleme kaydetmekte olduğuna, alışkın olduğu düşünce tarzının sınırlarını zorlayarak olaylara farklı açılardan bakmaya başladığına ve dostlarının samimiyetini daha isabetli bir şekilde ayırt edebileceğine yorumlanır.

Rüyada köpek kuyruğu görmek rüya sahibinin gerçek yaşamında yapması gereken bir işi zamanında tamamlayamadığına yorumlanır. Rüyada kuyruksuz köpek veya kuyruğu kesilmiş bir köpek görmek, kopmuş veya kesilmiş köpek kuyruğu görmek kişinin verdiği sözleri tutmadığı için çevresindekiler tarafından yadırganıp eleştirildiğine yorulur.

Rüyada ayaksız köpek görmek rüya sahibine kötülük yapmak isteyen fakat bunu başaramayan birine yorumlanır. Uzun bir köpek ise çok uzun sürede gerçekleştirilebilecek bazı hayallerin sembolüdür.

Rüyada köpek dişi rüya sahibinin kısa zamanda atlatacağı bir sağlık sorunu yaşayabileceğinin alametidir. Nefes almakta zorluk çeken, hırıldayarak nefes alan bir köpek görürseniz bu rüya iç dünyanızda bazı çatışmalar yaşıyor olabileceğinize yorumlanır.

Rüyada köpek satmak veya köpeğini para karşılığında bir başkasına vermek rüya sahibinin gerçek yaşamında bir içine kapanma, uzak durma eğilimi içinde olduğuna; depresyona girmesinin muhtemel olduğuna yorulur.

Rüyasında bir barınaktan köpek aldığını gören kişinin çevresi tarafından beğenilen meziyetlere sahip biri olduğu rivayet edilir. Bir pet shop’tan veya başka birinden parayla köpek almak kişinin hayatının dengesiyle ilgili sorunları olduğuna, hayatındaki bazı konuları bir dengeye oturtamadığına yorulur.

Rüyada büyük köpek görmek rüya sahibinin taşımakta zorlanacağı, belki de taşıyamayacağı büyük bir yükün altına girdiğine yorumlanır. Rüyada küçük köpek görmek ise kişinin dost ve akrabalarıyla yeterince ilgilenmediğine yorulur.

Rüyada görülen köpek derisi rüya sahibinin çevresinde dost görünen ama gerçekten dost olmayan birileri olduğunu ve kendisinin bunlardan zarar görebileceğini sembolize eder.

Rüyada köpek tutmak kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan sıyrılmak için daha çok gayret sarf etmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada kuduz köpek görmek rüya sahibinin veya yakınlarından birinin rakipleri tarafından sözlü saldırıya uğrayabileceğine yorumlanır. Kuduz bir köpeği yakalamak veya öldürmek başkalarının olumsuz görüşleriyle baş edilebileceğine ve refah seviyesinin artacağına yorulur.

Rüyada görülen beyaz köpek rüya sahibinin gerçekten iyi tanımadığı, kıymetini bilmediği bir arkadaşı veya dostunun aydınlık yanının simgesidir. Bu rüya o kişinin değerinin farkına varmak, onun ışığından faydalanmak, onu izlemek gerektiğine yorulur. Rüyada görülen siyah köpek ise rüya sahibinin yakınlarındaki birinin gölge yanını temsil eder. Bu rüya o kişinin ortaya çıkarmadığı karanlık yüzünün gün yüzüne çıkacağına, gerçek niyetinin anlaşılacağına yorumlanır.

Rüyada köpek kulübesi görmek veya bir köpeğin evini görmek kişinin bir hatası veya kabahati nedeniyle ceza gördüğüne ya da göreceğine yorulur.

Rüyada görülen kısır köpek veya kısırlaştırılmış köpekler düşmanların, rakiplerin yol açacağı bir talihsizliğin simgesidir. Bu rüya kişiyi sağlık veya finans yönünden uyaran bir rüyadır.

Rüyada görülen deli, delirmiş bir köpek rüya sahibinin arkadaşlardan birinde ölümcül bir hastalık çıkabileceğinin alametidir. Aynı rüya kişinin deli gibi çaba gösterse de amacına ulaşamayabileceğine de yorumlanır.

Rüyada köpek eğitmeni görmek rüya sahibinin yeni fikirlere açık ve çevresinden kolay etkilenen bir kişi olduğuna yorulur. Kendinizi köpek eğitirken, köpek eğitmenliği yaparken görmeniz ise iç dünyanızdaki olumsuz eğilimlerden, negatif bakış açılarından uzaklaşmayı istediğinize veya yeni bazı güvenceler aradığınıza yorumlanır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Rüyada Köpek Görmek

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni yazılardan haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Giriş Yap

Bin Kelam ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin